EDUKACIJA

Znanje = budućnost, obrazovanje = znanje.

Čovek se uči dok je živ. Otkrivanje novih horizonata je iskonska čovekova potreba, a radost koja dolazi sa novim saznanjima je neprocenljiva. Na kraju svih ovih procesa rađa se nešto što nazivamo mudrost, a ona predstavlja umeće kako da praktično i primenimo znanja odnosno veštine. Svaki mudrac će nam reći da bi za nas najbolje bilo da radimo ono šta najviše volimo i u šta iskreno verujmo. Tako nam primarni cilj neće biti sticanje novca, već će na prvom mestu biti naša poslovna misija, a finansijski rezultati će dolaziti sami od sebe. Useh koji se postiže na ovaj način (finansijski takođe) znatno je veći, a život postaje neuporedivo interesantniji nego da smo sve vreme proveli prosto jureći za novcem.

Da li možemo da budemo mudri čak i pre po početka karijere? Da, naravo. Trebalo bi da se preispitamo koju oblast najviše volimo i definišemo koje bi sve veštine trebalo da usavršimo, da pritom nikad ne zaboravimo definiciju: „Ono šta volim, treba da radim i to me čini srećnim“ – i jednostavno, krug se ovde  zatvara…

U poslednje vreme, sa razvojem novih tehnologija sve je više elektronskih alata i platformi koje se primenjuju i u obrazovanju. Ovi proizvodi namenjeni svim uzrastima, kao i obrazovnim ustanovama, predavačima, slušaocima, roditeljima, kompanijama, lokalnim zajednicama… Cilj je u svakom slučaju napraviti radno sposobnog pojedinca koji će primeniti stečeno obrazovanje i nakon određenog perioda prakse postati profesionalac sa solidnim primanjima, a da se pri tom nije odrekao svojih navika i nije istupio iz svakodnevnog elektronskog okruženja.

Jedna od misija Studia Fuzije ja da istraži primenu novih tehnologija u obrazovanju i omogući ih dostupnom za sve zainteresovane strane.

Neko je rekao: Ako ne radim ono šta volim, voleću ono što radim.

Mi kažemo: Radim tačno ono što volim i volim to.