KURSEVI

Naši kursevi su prilagođeni savremenim metodama edukacije.

Ukoliko se opredelite za ubrzan napredak, za Vas su INTENZIVNI KURSEVI, metodički zaokružene celine sa jasno određenim nivoom stečenog znanja.

Takođe, u igri su i HOBI KURSEVI koji će se organizovati vikendom i u toku nedelje nakon radnog vremena, a namenjeni polaznicima koji nameravaju da svojim postojećim obavezama dodele još jednu aktivnost koja će obogatiti kreativnu stranu života.